Een scriptie, werkstuk of onderzoeksverslag sluit je af met een conclusie. Hierin vermeld je het antwoord op je onderzoeksvraag. Bij het schrijven van een conclusie is het belangrijk dat je terug pakt op de inleiding, niets beschrijft wat niet eerder in je verslag aan bod is gekomen en je zo duidelijk mogelijk uit een zet welke conclusies er aan jouw onderzoek of scriptie kunnen worden verbonden.

Doel van een conclusie

Een conclusie is de afsluiting van je scriptie. In je conclusie geef je aan welke bevindingen je hebt gedaan door middel van je onderzoek. Er kan ook in staan welke aanbevelingen je doet naar aanleiding van je onderzoek en welk onderzoek er op dit gebied nog meer mogelijk is in de toekomst.

In de conclusie wordt geen nieuwe informatie meer beschreven. De conclusies die je trekt worden beredeneerd door middel van je resultaten of literatuur. Concludeer dus niets wat niet in je scriptie is beargumenteerd.

Conclusie schrijven

Een conclusie schrijf je aan het einde, als je scriptie bijna af is. Tijdens je scriptie of onderzoek kan je al een lijst bijhouden met conclusies. Het is zelfs een goed idee om aan het eind van elk hoofdstuk kort de conclusie van dat hoofdstuk op te schrijven. Bij het schrijven van de conclusie kan je vervolgens afwegen welke bevindingen de belangrijkste zijn en deze in de conclusie zetten.

De conclusie begint met een samenvatting van de hoofdvraag of probleemstelling. Vervolgens leg je de conclusies en bevindingen uit die je in je scriptie hebt beschreven. Tenslotte beantwoord je de hoofdvraag en leg je uit door hoe je tot deze conclusie bent gekomen. Als in de inleiding een doelstelling is genoemd, leg je uit of je deze doelstelling hebt gehaald en waarom.

Maak de conclusie niet te lang: tussen de 100 en 400 woorden is goed. Ten slotte heb je alles wat in je conclusie staat al eerder in je scriptie beschreven.

Lees meer

Gerelateerde hoofdstukken

Inleiding
In je inleiding geef je aan wat je in je scriptie gaat onderzoeken of beschrijven. Misschien leg je wel een onderzoeksvraag uit. De conclusie bevat het antwoord op de onderzoeksvraag. De conclusie is min of meer het antwoord op de inleiding.
Samenvatting
Een samenvatting is een sterk verkorte versie van je scriptie. Deze bevat niet alleen conclusies, maar ook een uitleg, resultaten en bevindingen.
Abstract
Een "abstract" geeft kort aan waar je onderzoek of scriptie over gaat, maar deze bevat geen conclusie of resultaten.
Nawoord
Het nawoord bevat informatie die pas tijdens het schrijven naar voren kwam en die leidt tot een veranderde opvatting over de hoofdvraag. Soms wordt het nawoord gebruikt om te vertellen wat je zelf vond van het schrijven van de scriptie.
Discussie
In de discussie wordt beschreven wat tekortkomingen van het onderzoek zijn en hoe deze in de toekomst opgelost moeten worden. Ook worden in het hoofdstuk discussie suggesties voor verder onderzoek gedaan.
Bronnenlijst / Literatuurlijst
In de literatuurlijst worden de namen van de auteurs in alfabetische volgorde vermeld.
Resultaten
In het hoofdstuk resultaten worden de uitkomsten van het onderzoek beschreven. Beschrijf alleen de belangrijkste en opmerkelijkste resultaten. Overige resultaten kunnen in de bijlagen worden beschreven. Verbindt geen conclusie aan de resultaten. Deze worden in het hoofdstuk "Conclusie" beschreven.
Verklarende woordenlijst
In de verklarende woordenlijst worden moeilijke woorden en begrippen toegelicht.